Tietosuojaseloste 24.05.2018

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot


Anarakenne Oy ( y-tunnus: 0727833-9 )
Asentajantie 8
06150 PORVOO
FINLAND
anarakenne@gmail.com
p. 040 533 5563

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Anarakenne Oy:n asiakaspalvelu vastaa rekisteröintiä koskeviin ongelmiin ja palautteisiin.

Anarakenne Oy 

Teknisen palvelun ja asiakaspalvelun päällikkö
Asentajantie 8
06150 PORVOO
FINLAND
anarakenne@gmail.com
p. 040 533 5563

3. Rekisterin nimi 

Anarakenne Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään:

  • Asiakassuhteen hoitamiseen
  • Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä̈ arkistointiin
  • Tilastollisiin tarkoituksiin
  • Markkinointitarkoituksiin

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

5. Rekisterin tietosisältö

Anarakenne Oy:n Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja

Asiakkaan perustiedot
- Nimitiedot
- Yhteystiedot
- Osoitetiedot
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite
- Yritysasiakkailla lisäksi organisaation tiedot

Anarakenne Oy säilyttää vain toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot joiden käsittelylle ei muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään erilaisiin kilpailuihin, arvontoihin ym. osallistumisen yhteydessä, verkkopalveluihin rekisteröidyttäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Asiakkaaseen liittyviä tietoja voidaan hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa asiakkaalle informoituihin käyttötarkoituksiin myös muista ulkoisista tietolähteistä. 

Evästeiden käyttö 

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa.
 
Anarakenne Oy käyttää verkkopalvelussaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi.
 
Evästeitä ja niistä saatua tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen verkkopalvelussa (esim. vierailtuasi verkkosivustollamme voimme mainostaa aiemmin katselemiasi tuotteita ja niihin liittyviä muita tuotteita kumppaneidemme verkkosivustoilla), sivuston kehittämiseen sekä markkinointitoimenpiteiden mittaamisessa ja optimoinnissa.
 
Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 
Olemme valinneet pääsääntöisesti tietojen säilytyspaikaksi tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme henkilötietojen suojaamisessa alan yleisiä teknisiä tietoturvaratkaisuja ja käyttöä kontrolloidaan käyttäjähallintaratkaisuilla.
 
Olemme kouluttaneet henkilökuntamme käsittelemään sekä valvomaan henkilötietoja lakien ja asetusten mukaisesti.
 
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.
 
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä allekirjoitettuna osoitteeseen: anarakenne@gmail.com tai kirjalliset pyynnöt tulee lähettää osoitteeseen: Anarakenne Oy, Teknisen palvelun ja asiakaspalvelun päällikkö,  Asentajantie 8, 06150 Porvoo, Finland
 
Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Anarakenne Oy:n asiakasrekisterin henkilötietoja.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus tulla henkilökohtaisesti tarkistamaan asiakastietonsa 14 päivän kuluttua tarkastuspyynnön saavuttua Anarakenne Oy:lle. Ennen tietojen luovuttamista rekisteröidyn on aina todistettava henkilöllisyytensä viranomaisen hyväksymällä kuvallisella henkilötodistuksella.
 
A. Informointi 
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus toimittaa rekisteröidyille tietoja henkilötietojen käsittelystä.  
 
B. Tarkastusoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa veloituksetta kerran vuodessa tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
 
C. Oikaisuoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten henkilötietojen oikaisua

D. Poisto-oikeus  
Jos rekisteröity kokee, että häntä koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, rekisteröidyllä on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme rekisteröidylle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli rekisteröity on eri mieltä ratkaisustamme, hänellä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
 
Asiakassuhteessa olevien asiakkaiden tiedot säilytetään vähintään kirjanpitolain edellyttämän ajan. Anarakenne Oy:ssä asiakastietoja säilytetään pidempään asiakassuhteen ylläpitämisen sekä tuotteen huoltotoimenpiteiden helpottamiseksi.
 
E. Vastustamisoikeus 
Rekisteröidyillä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.
 
F. Suoramarkkinointikielto 
Kuluttajalla on oikeus koska tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojaan suoramarkkinointiin.  
 
G. Valitusoikeus 
Kuluttajalla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos kokee, että hänen henkilötietoja käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Kysy lisää tuotteesta tai tarjouksista!

Pyrimme vastaamaan sinulle viimeistään seuraavan arkipäivän aikana.